รู้ทัน…โรคเบาหวานขึ้นตา

รู้ทัน…โรคเบาหวานขึ้นตา

อาการเบาหวานขึ้นตาคืออาการที่เกิดจากเส้นเลือดที่จอรับภาพของตาโป่งพองหรือมีเส้นเลือดแตก  แต่อาจไม่มีอาการแสดงออก  ผู้ป่วยจึงมักไม่รู้ตัว  ยกเว้นกรณีที่เกิดขึ้นในตำแหน่งจุดศูนย์กลางของการมองเห็น  ...