แพทย์แผนไทย แนะการใช้ชีวิตช่วงโควิด 19 – กินผัก ผลไม้ เป็นอาหารสร้างภูมิคุ้มกัน

นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติตัวรับมือกับโรคโควิด-19 ในหัวข้อ “กินอยู่อย่างไทยใน New normal” โดยแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหาร เช่น ผักและผลไม้ใน 3 กลุ่ม เพื่อสร้างภูมิต้านทาน ดังนี้กลุ่มที่...