ที่ผ่านมาคนไทยคงคุ้นเคยกับบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพดี ทั้งในแง่การเผยแพร่ความรู้ ผลักดันนโยบาย หรือการรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบวงกว้าง ทำให้คนไทยต้องร่วมกันฝ่าวิกฤตด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนเกิดเป็น “ชีวิตวิถีใหม่”

อย่างไรก็ตามยังมีคนในสังคมจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจ และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับ “ชีวิตวิถีใหม่” ได้  สสส.จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการช่วยสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนการมีชีวิตวิถีใหม่ให้กับคนไทย โดยดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านคลิป New Normal ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19  ที่ช่วยอธิบายสถานการณ์ที่ผ่านมา ความจำเป็นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยังชี้ให้เห็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาให้กับสังคมในระยะยาวอีกด้วย

แน่นอน เมื่อถึงวันหนึ่งโควิด-19 ก็คงหายไป แต่เชื่อว่า สิ่งหนึ่งที่จะยังอยู่ต่อไป คือความใส่ใจในสุขภาพของคนไทยทุกคน เพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการมี “ชีวิตวิถีใหม่”

หากสนใจสื่อรณรงค์ด้านสุขภาพอื่น ๆ สามารถเข้าไปดู และดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://bit.ly/3hUjSBX