น้ำมังคุด ตรา พนารินทร์

น้ำมังคุด 80% ผสมน้ำผลไม้ 10% (น้ำลูกหม่อน,น้ำมะเม่า ,น้ำฟักข้าว) และน้ำสมุนไพร 10%

(น้ำมะขามป้อม,น้ำโกจิเบอร์รี่,น้ำเห็ดหลินจือ,น้ำกระเจี๊ยบแดง,น้ำจันทร์เทศ, น้ำกระชาย,น้ำขิง,

น้ำขมิ้น,น้ำกานพลู,น้ำอบเชยเทศ,น้ำลำไย,น้ำมะตูม,น้ำใบแป๊ะก๊วย,น้ำดอกคำฝอย,

น้ำลูกเดือย,น้ำเถาวัลยเปรียง,น้ำหล่อฮังก้วย) ตราพนารินทร์

social media

 blockdit

สินค้าใหม่

น้ำมังคุดบ่มบุญ

ข่าวสาร Covid-19

กด...ฟังเรื่องเล่าจากอาจารย์ยอด 24 ช.ม.

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์

ส่วนประกอบที่สำคัญ

    

มังคุด ราชินีแห่งผลไม้

เห็ดหลินจือ

โกจิเบอรี่

ใบแป๊ะก๊วย

หล่อฮังก้วย

คำฝอย

จันทน์เทศ

มะขามป้อม

ฟักข้าว

กระเจี๊ยบ

กระเจี๊ยบแดง

อบเชย

อบเชยเทศ

สอมไทย

สมอไทย

สมอพิเภก

สมอพิเภก

สมอเทศ

สมอเทศ

เก๋ากี๋

ลูกหม่อน มัลเบอรี่

หมากเม่า

หมากเม่า

กระชาย

กระชาย

ขิง

       ขิง

ขมิ้น

ขมิ้น

กานพลู

กานพลู

ลำไย

ลำใย

มะตูม

มะตูม

ลูกเดื่อย

ลูกเดือย

เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง

ขอบคุณลูกค้าและร้านค้าตัวแทน ที่มั่นใจใน น้ำมังคุดตราพนารินทร์